Thứ hai, 06/04/2020 - 17:25|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD& ĐT MỸ HÀO
 • Phạm Thị Tỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0969585773
  • Email:
   tinhpgdmyhao@gmail.com
 • Phạm Thị Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0393277189
  • Email:
   vinhpgdmyhao@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0976328367
  • Email:
   nguyenthilygdth@gmail.com
 • Bùi Đức Sáng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0989261030
  • Email:
   sangmhhy@gmail.com
 • La Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0985020704
  • Email:
   lathaopgd@gmail.com
 • Ngô Đức Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0976550858
  • Email:
   ngoduchauhy@gmail.com
 • Lưu Thị Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0983036279
  • Email:
   minhtam.pgdmyhao@gmail.com